Fasadpersienner monteras vanligtvis på skolor, sjukhus, kontor och industrier där man vill ha ett bra värmeskydd.

Manövrering sker från insidan antingen med vev eller med motor/automatik. Fasadpersienner kan seriekoppplas vid motordrift. Fasadpersiennen kan vid behov förses med en täckkåpa för att skydda persiennenen från smuts.